• darkblurbg

Pensioenakkoord 2019 bijna rond - VCP stemt dinsdag

Gepubliceerd op: 17-06-2019

Het grootste deel van de FNV leden heeft afgelopen zaterdag ingestemd met het pensioenakkoord. Alleen de Vakcentrale voor Professionals (VCP) neemt a.s. dinsdag een beslissing. De Vakcentrale voor Professionals (voorheen Vakcentrale MHP) heeft meer dan vijftig aangesloten beroepsorganisaties.

Struikelblok kan zijn dat er in de kabinetsplannen geen ruimte bestaat om de afschaffing van de doorsneepremie volledig te compenseren. Een volledige compensatie van het pensioen gaat tussen de 60 en 100 miljard euro kosten. Dat geld is er niet en wordt volgens ramingen voor het grootste deel gedragen door veertigers en vijftigers die er tot 10% op achteruit gaan. In de toekomstvisie van VCP over pensioenen ziet VCP de noodzaak van hervormingen maar zijn de uitgangspunten ”Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair waar dat wordt geaccepteerd".
Het ministerie spreekt van een evenwichtig pensioenstelsel en een AOW leeftijd die minder snel stijgt. 

Hieronder de belangrijkste punten uit het pensioenakkoord:

  • AOW-leeftijd stijgt minder snel; AOW-leeftijd naar 67 in 2024, koppeling aan de levensverwachting voor 2/3 in plaats van een volledig.
  • Vroegpensioen voor zware beroepen; de regels voor eerder stoppen worden versoepeld en minder snel een RVU boete. Tot 19.000 euro wordt vrijgesteld van de RVU-heffing. Gaat de uitkering binnen 3 jaar voor AOW-leeftijd in, dan wordt het heffingsvrije bedrag naar rato aangepast.
  • Pensioenopbouw wordt individueler; het nieuwe pensioencontract is een premieregeling waarbij sociale pasrtners periodiek zullen toetsen of deze nog past bij de pensioenambitie. Wijzigingen in de financiële positie van het fonds mogen -evenals de verbeterde premieregeling- worden verspreid over een periode van 10 jaar.
  • Tot 10% van het pensioen mag worden ingezet om de hypotheek af te lossen; uit berekeningen van Moneywise blijkt dat dit over het algemeen weinig voordeel oplevert. Overigens is tot 10% erg betuttelend. Afhankelijk van iemands financiële situatie zou dit ook meer kunnen zijn.
  • Voor ZZP-ers wettelijke plicht arbeidsongeschiktheidsverzekering; het grootste deel van de zzp-ers vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur. Minister Koolmees heeft alvast laten weten dat dit voordeliger wordt dan bij een verzekeraar.
  • Één fiscaal kader voor alle pensioencontracten; hoe dit eruit gaat zien is nog niet bekend
  • Één maatstaf voor waardering van nominale pensioenaanspraken; pensioencontracten blijven gewaardeerd op basis van een risicovrije marktrente. Conform art. 144 van de Pensioenwet zal een commissie van onafhankelijk deskundigen eens per vijf jaar advies uitbrengen over de parameters voor het financieel toetsingskader en de waardering van pensioenaanspraken.
  • Beleggingsbeleid op maat; toepassen van Lifecycle beleggingen. Rendementen en risico's worden leeftijdsafhankelijk toebedeeld. Pensioenfondsen hebben nu meer mogelijkheden om de pensioenen beter te laten aansluiten op economische ontwikkelingen. In de praktijk zullen ouderen minder pensioen opbouwen gezien bij een lager risico minder rendement wordt gemaakt.
  • Hardere aanpak 'witte vlekken' (werknemers zonder pensioen) waarbij bepaalde sectoren worden aangezet tot afspraken voor een verplicht gestelde pensioenregeling. De wachttijd voor uitzendkrachten gaat omlaag en payrollers moeten gelijkwaardig worden behandeld.

Lees via onderstaande links meer informatie over het aanstaande pensioenakkoord: