• darkblurbg

Onafhankelijk pensioenadvies- en bemiddeling voor DGA’s, ZZP-ers en ondernemers.

Zelfstandig ondernemers dienen in principe zelf voor hun pensioen te zorgen. Voor bepaalde bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplicht gestelde pensioenregeling, die ook voor zelfstandig ondernemers geldt. Wanneer dit niet het geval is kunt u zelf een voorziening treffen. Daarvoor zijn verschillende oplossingen.

Pensioen voor DGA’s

Een directeur grootaandeelhouder die tenminste 10% aandelenkapitaal bezit en geen stemrecht heeft is op grond van de Pensioenwet geen werknemer behalve wanneer u als dga onder de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds valt.

Dat betekent ook dat er geen beschermende bepalingen in de Pensioenwet ten aanzien van pensioenaanspraken niet geldt. Voor het partnerpensioen is daarom in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding een bepaling opgenomen die in geval van een scheiding voorziet in een aanspraak op het opgebouwd partnerpensioen ten gunste van de partner van de dga (dit betreft het ‘bijzonder’ partnerpensioen).

Wanneer u een eigen BV heeft en hiervan directeur grootaandeelhouder (DGA) bent, dan kunt u een pensioenregeling onderbrengen bij een verzekeraar. In het kader van uitfasering pensioen eigen beheer is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als DGA blijven de volgende fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden over:

  1. Verzekerde DGA pensioenregeling
  2. Verzekerde of bancaire lijfrente

Door beperkingen in wetgeving is de Premie Pensioeninstelling (PPI) als uitvoerder niet toegestaan.