• darkblurbg
    WK Pensioenconsultancy
    Onafhankelijk pensioenadvies voor werkgevers, ondernemingsraden en ondernemers.

WK Pensioenconsultancy B.V. is gespecialiseerd in onafhankelijk advies op het gebied van pensioen- en inkomensvraagstukken.

Wij onderscheiden ons met slimme pensioenoplossingen.
Daar waar de gemiddelde pensioenadviseur stopt gaan wij verder.

Werkgevers

De meeste werkgevers vallen onder een door de wet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval heeft u geen keuzevrijheid waar en op welke manier de verplichte pensioenregeling wordt ondergebracht. Lees meer over onze slimme pensioenoplossingen.

Ondernemingsraden

Als ondernemingsraad (OR) is het veelal onmogelijk om alle consequenties van een aangekondigde wijziging van het pensioen te kunnen overzien. Zonder deze goed inzichtelijk te hebben kan de OR geen weloverwogen besluit nemen op een instemmingsverzoek van de werkgever.

Ondernemer

Zelfstandig ondernemers dienen in principe zelf voor hun pensioen te zorgen. Voor bepaalde bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplicht gestelde pensioenregeling, die ook voor zelfstandig ondernemers geldt.
ZZP-ers zijn aangewezen op lijfrente en DGA's kunnen ook een pensioenregeling treffen.

BPF Onderzoek

In de vaststelling van de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds gaat in de praktijk veel mis. Bedrijven kunnen verplicht wel of niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds. Pensioenfondsen kunnen tot vele jaren terug premies vorderen en een grote financiële strop voor de onderneming betekenen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een vrijstelling of een vrijwillige aansluiting. Een gedegen CAO/BPF onderzoek is daarom van evident belang.

Lees meer

Compensatie

Bij uitdiensttreding of wijziging van de pensioenregeling kan pensioenschade optreden. In dat geval maken wij niet alleen de actuariële berekeningen van de pensioenschade maar ook de onderbouwing erachter. Als gevolg van fiscale wetgeving zijn pensioen de afgelopen jaren veelvuldig versoberd zonder dat hiervoor is gecompenseerd. Wij zijn gespecialiseerd in harmonisatie- en compensatietrajecten en kunnen ook als extern deskundige optreden.

Lees meer

Communicatie

Sinds juni 2015 is de Wet pensioencommunicatie gefaseerd in werking getreden. Alle informatie die pensioenuitvoerders geven moet aansluiten op de behoeften van deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Werkgevers moeten ervoor dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling, de uitvoering van de regeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen.

Lees meer

Workshops

Wij verzorgen workshops, kennisupdates en opleidingen op het gebied van pensioenvraagstukken. Voor pensioenadviseurs, accountants en advocaten geven wij workshops die veelal gericht zijn op specifieke pensioengebieden. Bij werkgevers verzorgen wij collectieve pensioenvoorlichtingen voor het personeel. Bijvoorbeeld indien de regeling is gewijzigd, bij invoering van het Generatiepact of in het kader van een actieve pensioencommunicatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Lees meer

Werknemersadvies

De meeste werknemers in vaste dienst verwachten ook financieel advies van de werkgever. Een deel van hen wil ook dat de werkgever meebetaald aan de financiële gevolgen voor pensioen en inkomen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het platform Wijzer in geldzaken.
Wij adviseren uw werknemers op een slimme en effectieve wijze waarop de kosten relatief laag blijven. Als werkgever voldoet u hiermee tevens aan de Wet Pensioencommunicatie. Ook kunt uw werknemers hiermee een alternatief bieden indien u geen collectieve pensioenregeling heeft of wenst.

Lees meer

Knowledge

Wet- en regelgeving op pensioengebied wijzigt regelmatig. Zo wijzigen jaarlijks fiscale pensioencijfers als AOW-franchise en pensioen maxima. Ook is het vaak handig om deze cijfers van voorgaande jaren weer terug te kunnen vinden. Wanneer u verder leest treft u kerncijfers en pensioenbegrippen.