• darkblurbg

Pensioenvoordeel Plan

Bij veel pensioenfondsen wordt geen maximaal pensioen opgebouwd. Daarnaast worden de meeste pensioenen al jaren niet geïndexeerd. Hierdoor bouwen de meeste medewerkers tekort pensioen om hun huidige levensstandaard vanaf AOW datum voort te kunnen zetten. Gevolg is dat medewerkers vaak langer moeten doorwerken of met een vrij laag pensioen blijven zitten.

Met het Pensioenvoordeel Plan wordt optimaal gebruik maakt van de fiscaal onbenutte ruimte in de basisregeling bij het pensioenfonds. Naast de basisregeling nemen werknemers vrijwillig deel in een collectief aanvullende pensioenregeling die buiten het pensioenfonds om wordt opgezet. Hierdoor bespaart u als werkgever -na aftrek van onze kosten- maandelijks geld. Werknemers bouwen binnen de fiscale ruimte extra pensioen op waardoor men eerder kan stoppen en/of meer pensioen ontvangen vanaf AOW datum. Pensioenfondsen bieden vaak beperkte -niet flexibele- oplossingen. Andere pensioenuitvoerders en gangbare pensioenkantoren bieden alleen extra pensioen boven het pensioengevende salaris en onder het minimum drempelbedrag (franchise).

Voordelen van het Pensioenvoordeel Plan zijn:

  1. Werknemers betalen relatief weinig t.o.v. de bruto inleg.
  2. De werkgever bespaart maandelijks geld, vanaf een bepaald aantal deelnemers en gemiddelde inleg geheel op 'no cure no pay' basis.
  3. De pensioencommunicatie nemen wij uit handen.
  4. Werknemers kunnen eerder met pensioen en/of hebben meer pensioen vanaf AOW datum.
  5. Beter en meer flexibiliteit dan een aanvullende regeling bij het pensioenfonds zelf.
  6. Verhoging van motivatie bij medewerkers, verbetering van arbeidsvoorwaarden.

De hoogte van de aanvullende premie is afhankelijk van de onbenutte ruimte die in het pensioenfonds zit en de onbenutte salarisbestanddelen. Daarnaast kan ook onbenutte pensioenruimte vanuit het verleden worden benut. Deze ruimte wordt altijd afgespiegeld aan de fiscale grondslagen van het huidige jaar. Bij de huidige werkgever kunnen werknemers tot de datum van indiensttreding pensioen inhalen en over de periode daarvoor kunnen werknemers pensioen inkopen. Op deze wijze kan het tekort aan pensioen vanuit het verleden soms ook worden 'gerepareerd'.
Pensioenfondsen hebben bovendien jarenlang niet geïndexeerd of het pensioen tussentijds zelfs verlaagd waardoor werknemers vanaf pensioenleeftijd netto veel minder te besteden hebben.

Voor het Pensioenvoordeel Plan hebben wij speciale software ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op www.pensioenvoordeelplan.nl