• darkblurbg

Uitfasering pensioen eigen beheer

Ondermeer als gevolg van ingewikkelde waarderings- en rekensystematiek, afwijkende fiscale regels voor de waardering en andere problematische wet- en regelgeving is een einde gekomen aan pensioen in eigen beheer.

Uiterlijk tot en met 2019 bestaat de mogelijkheid om het eigen beheer pensioen af te stempelen door de keuze voor:

  1. afkoop of
  2. een oudedagsvoorziening (ODV)

Afkoop eigen beheer pensioen

Bij afkoop werd de fiscale pensioenvoorziening op het moment van afstempeling minus een korting over de fiscale pensioenvoorziening per 31-12-2015 belast in box 1. Het vrijgekomen kapitaal viel daarna vrij in het privé box 3 vermogen. Ook kon worden gekozen het vrijkomende kapitaal weer terug te storten naar de BV.

Oudedagsvoorziening (ODV)

Indien was gekozen voor een fiscale oudedagsvoorziening (ODV) werd de fiscale pensioenvoorziening op het moment van afstempeling jaarlijks opgerent met het U-rendement. De oprenting komt ten laste van de winst en de uitkeringen komen later ten laste van de liquiditeiten. Er zijn dan geen ingewikkelde berekeningen meer nodig en vervalt de dividendklem.

Er blijft dan een voorziening staan in de BV die op zijn vroegst 5 jaar voor AOW datum en uiterlijk twee maanden na AOW datum moet overgaan in ODV uitkeringen. De minimale uitkeringsduur bedraagt 20 jaar vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkeringen eerder dan de AOW datum zijn ingegaan. De ODV voorziening kan tussentijds worden omgezet in een lijfrente. De staatssecretaris heeft daarbij goedgekeurd dat de BV de ODV ook mag omzetten in een lijfrente nadat de termijnen zijn ingegaan.

Wij hebben bij diverse verzekeraars, banken en vermogensbeheerders de mogelijkheid om uw ODV om te zetten naar een lijfrente, zowel in de opbouw- als uitkeringsfase.

ODV bij overlijden

Alleen de erfgenamen -uitsluitend natuurlijke personen- hebben bij overlijden van de DGA het recht om de ODV voorziening op het moment van overlijden om te zetten in een lijfrente. Indien er niet wordt afgestort voor aankoop van een lijfrente zal de BV 20 jaar lang ODV uitkeringen moeten doen aan de erfgenamen.

Indien de DGA overlijd op het moment dat de ODV uitkeringen reeds zijn ingegaan, dan worden de resterende uitkeringen voortgezet bij de erfgenamen. Op grond van een besluit van de staatsecretaris is het ook mogelijk om de ODV uitkeringen om te zetten naar een lijfrente.

Omzetten ODV in lijfrente

Het omzetten van de ODV naar een lijfrente heeft in de regel meer voordelen dan nadelen. Ook bij het tussentijds of vroegtijdig, bijvoorbeeld in de pensioenperiode, opheffen of verkoop van de BV zal de ODV verplichting eerst moeten worden afgestort naar een externe lijfrente uitvoerder.

Verschillen tussen ODV en lijfrente

  ODV Lijfrente
Minimale looptijd vanaf AOW datum Tenminste 20 jaar vanaf AOW datum. 5 jaar vanaf AOW datum (verzekeraar evt korter) mits uitkering niet hoger dan € 24.168,- (2023).
Minimale looptijd voor AOW datum Tenminste 20 jaar vanaf AOW datum plus aantal jaren voor AOW datum. Bancair 20 jaar, verzekering levenslang.
Extra stortingen mogelijk? Nee Ja, binnen de fiscale ruimte.
Hoogte uitkeringen Afhankelijk van U-rendement. Afhankelijk van hoogte rente of rendement beleggingen.
Bij faillissement BV (Toekomstige) ODV uitkeringen komen te vervallen. Lijfrentekapitaal zit buiten de risicosfeer van de BV