• darkblurbg

Fiscale pensioencijfers

Premie Pensioenstaffels (besluit) vanaf 2020 en 2021

Wettelijke minimum AOW franchises pensioen en lijfrente 2021

Pensioen
Standaard AOW Franchise 2021
€ 14.544,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.
€ 16.458,- enkelvoudig gehuwd, eindloon.
Witteveen 10/7
€ 15.583,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.

Lijfrente
€ 12.672,- vaste franchise lijfrente/banksparen 2021

Overzicht fiscale cijfers levensverzekeringen en lijfrente 2001 - 2020

 
Belangrijkste pensioenbedragen verschillen 2019 2020 2021
Franchise middelloon en beschikbare premie € 13.785 € 14.167 € 14.544
Franchise eindloon € 15.599 € 16.030 € 16.458
Franchise Witteveen 100/70 € 14.770 € 15.178 € 15.583
ANW € 15.496 € 15.814 € 15.985
SV-loongrens (tevens WIA grens) € 55.972 € 57.814 € 58.311
Max. pensioengevend loon € 107.593 € 110.111 € 112.189
AOW gehuwde exc. vakantiegeld € 10.339 € 10.625 € 10.908
AOW alleenstaande excl. vakantiegeld € 15.156 € 15.627 € 16.061

Grondslagen individuele waardeoverdrachten

De overdrachtswaarde van middelloon- en eindloonpensioenen van werknemers die bij een pensioenfonds deelnemer zijn geworden, worden berekend op basis van wettelijk vastgestelde rente- en sterftefactoren.

 
Belangrijkste factoren individuele waardeoverdracht, leeftijd 68 2019 2020 2021
Rekenrente 1,577% 0,290% 0,082%
Sterfte GBM/V 2005-2010 GBM/V 2010-2015 GBM/V 2010-2015
Leeftijdsterugstelling OP M-5, V-3 M-5, V-3 M-5, V-3
Leeftijdsterugstelling partner V-1, M-3 V-1, M-3 M-1, M-3
Kosten 0% 0% 0%

Door de sterke daling van de rekenrente betekent het dat de overdrachtswaarde in 2021 aanzienlijk hoger zal zijn ten opzichte van 2020. Hierdoor is de kans op bijbetaling i.v.m. waardeoverdracht ook gestegen.

Werknemers die na 1 januari 2015 uit dienst zijn gegaan hebben op grond van Pensioenwet het recht om alle pensioenen die bij de vorige werkgever zijn opgebouwd sinds 8 juli 1994 over te dragen naar de nieuwe werkgever. Bij een baanwisseling of einde van de deelneming is de pensioenuitvoerder verplicht om na een verzoek van de gewezen deelnemer aan waardeoverdracht mee te werken. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.