• darkblurbg

Fiscale pensioencijfers

Beschikbare premiestaffels

Staffelbesluit Pensioenen 2019 (geldend vanaf 1 jan. 2020)

Wettelijke minimum AOW franchises pensioen en lijfrente 2023

Pensioen
Standaard AOW Franchise 2023
€ 16.322,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.
€ 18.470,- enkelvoudig gehuwd, eindloon.
Witteveen 10/7
€ 15.583,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.

Lijfrente
€ 12.672,- vaste franchise lijfrente/banksparen 2021

Overzicht belangrijkste fiscale wijzigingen 2023

 
Belangrijkste pensioenbedragen verschillen 2019 2020 2021 2022 2023
Franchise middelloon en beschikbare premie € 13.785 € 14.167 € 14.544    
Franchise eindloon € 15.599 € 16.030 € 16.458    
Franchise Witteveen 100/70 € 14.770 € 15.178 € 15.583    
ANW € 15.496 € 15.814 € 15.985    
SV-loongrens (tevens WIA grens) € 55.972 € 57.814 € 58.311    
Max. pensioengevend loon € 107.593 € 110.111 € 112.189    
AOW gehuwde exc. vakantiegeld € 10.339 € 10.625 € 10.908    
AOW alleenstaande excl. vakantiegeld € 15.156 € 15.627 € 16.061    

Grondslagen individuele waardeoverdrachten

De overdrachtswaarde van middelloon- en eindloonpensioenen van werknemers die bij een pensioenfonds deelnemer zijn geworden, worden berekend op basis van wettelijk vastgestelde rente- en sterftefactoren.

 
Belangrijkste factoren individuele waardeoverdracht, leeftijd 68 2019 2020 2021 2022 2023
Rekenrente 1,577% 0,290% 0,082%    
Sterfte GBM/V 2005-2010 GBM/V 2010-2015 GBM/V 2010-2015    
Leeftijdsterugstelling OP M-5, V-3 M-5, V-3 M-5, V-3    
Leeftijdsterugstelling partner V-1, M-3 V-1, M-3 M-1, M-3    
Kosten 0% 0% 0%    

Door de sterke daling van de rekenrente betekent het dat de overdrachtswaarde in 2021 aanzienlijk hoger zal zijn ten opzichte van 2020. Hierdoor is de kans op bijbetaling i.v.m. waardeoverdracht ook gestegen.

Werknemers die na 1 januari 2015 uit dienst zijn gegaan hebben op grond van Pensioenwet het recht om alle pensioenen die bij de vorige werkgever zijn opgebouwd sinds 8 juli 1994 over te dragen naar de nieuwe werkgever. Bij een baanwisseling of einde van de deelneming is de pensioenuitvoerder verplicht om na een verzoek van de gewezen deelnemer aan waardeoverdracht mee te werken. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.