• darkblurbg

Advies en begeleiding bij pensioenwijzigingen, instemmingsverzoek, harmonisatie en compensatie. Uw coach bij pensioenwijzigingen.

Als ondernemingsraad (OR) is het veelal onmogelijk om alle consequenties van een aangekondigde wijziging van het pensioen te kunnen overzien. Zonder deze goed inzichtelijk te hebben kan de OR geen weloverwogen besluit nemen op een instemmingsverzoek van de werkgever.

De ondernemingsraad heeft in de meeste gevallen instemmingsrecht op wijzigingen van de pensioenregeling. Vanaf 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verder uitgebreid. Hierdoor zijn veel onduidelijkheden weggenomen, maar nog niet alle knelpunten opgelost.

Verruiming instemmingsrecht

Zo heeft de OR instemmingsrecht gekregen ongeacht de uitvoerder tenzij het een verplicht gestelde BPF regeling betreft. Verder heeft de OR instemmingsrecht gekregen over delen van de uitvoeringsovereenkomst. In de kern komt het erop neer dat de OR instemmingsrecht heeft over bepalingen die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de pensioenregeling. Dat zijn in ieder geval:

  • wijziging van pensioenuitvoerder;
  • regelingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld en
  • maatstaven voor de toeslagverlening (indexatie).

Informatieplicht werkgever

Om ervoor te zorgen dat de OR tijdig kennis kan nemen van voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst, heeft de werkgever een informatieplicht zodat de OR kan beoordelen in hoeverre bepaalde onderdelen de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt.

Versobering van pensioen en compensatie

De laatste jaren mag als gevolg van fiscale maatregelen steeds minder pensioen worden opgebouwd. Vanaf 2013 heeft de overheid de pensioenen met ongeveer 30% versoberd.