• darkblurbg

Wet Toekomst Pensioenen

juli 2022
Het huidige pensioenstelsel staat al jaren ter discussie. Vanaf de jaren 50 is er wezenlijk niet veel verandert aan het huidige pensioenstelsel, maar is er wel veel verandert in de economie en op de arbeidsmarkt. De laatste 35 jaar is de marktrente -die de basis vormt voor de rekenrente bij pensioenfondsen- structureel gedaald. Van 2015 tot begin 2022 was de kapitaalmarktrente zelfs gedaald richting 0%. In een stelsel waarbij pensioenfondsen wettelijk verplicht zijn om de toekomstige uitkeringen rentedragend te financieren, kregen pensioenfondsen het steeds moeilijker.
Mensen wisselen steeds sneller van baan en beginnen sneller als zzp-er waardoor meer inactieve deelnemers in het pensioenfonds zitten.
Daarnaast worden mensen steeds ouder en neemt het aantal werkenden ten opzichte van gepensioneerden af. Bovendien ging men vroeger ook eerder met pensioen.
Bij elkaar heeft dit er ertoe geleid dat pensioenuitkeringen al zo'n 10 jaar niet meer zijn geïndexeerd of zelfs tussentijds zijn verlaagd en premies zijn verhoogd.

Na jarenlang overleg tussen sociale partner en de overheid kwam medio juni 2020 een principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Uitgangspunten van het Pensioenakkoord zijn een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel waaruit drie wetsvoorstellen zijn gekomen:

  1. Wet temporisering AOW,
  2. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen,
  3. Wet Toekomst Pensioenen.

 

Al jaren staat het huidige pensioenstelsel in Nederland ter discussie. Het huidige pensioenstelsel
dateert nog uit de jaren 50, maar in de afgelopen 70 jaar is er veel veranderd in de economie, op de
arbeidsmarkt en in de samenleving. We worden steeds ouder en er zijn minder werkenden ten
opzichte van het aantal gepensioneerden. We wisselen steeds vaker van baan, raken onze baan
ineens kwijt of gaan voor onszelf beginnen. Allemaal factoren die we in de jaren 50 veel minder
hadden. Ook zijn pensioenen veel gevoeliger geworden door de veranderingen in de economie en
door de ontwikkelingen op financiële markten. En de steeds lagere rekenrente helpt ook niet echt
mee.
Sociale partners en de overheid voeren daarom al bijna 10 jaar overleg om het huidige
pensioenstelsel aan te passen. Maar anno juni 2020 ligt er dan toch eindelijk een principeakkoord
voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. De bedoeling van dit Pensioenakkoord is
een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Voortvloeiend uit het Pensioenakkoord komen
drie wetsvoorstellen:
• Wet temporisering AOW;
• Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen;
• Wet Toekomst Pensioenen.