• darkblurbg

Onafhankelijk pensioenadvies- en bemiddeling voor werkgevers. Uw aanspreekpunt voor het bedrijfspensioen.

De meeste werkgevers vallen onder een door de wet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval heeft u geen keuzevrijheid waar en op welke manier de verplichte pensioenregeling wordt ondergebracht.

Bovenop de verplicht gestelde basisregeling kan dan nog wel naar eigen vrijheid een excedent pensioenregeling worden getroffen.

Indien uw bedrijf niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt, heeft u de mogelijkheid een eigen pensioenregeling voor uw medewerkers te treffen. In dat geval heeft u veel vrijheid waar en op welke manier de pensioenregeling wordt ondergebracht.

Voor beide situaties moet het pensioen voldoen aan veel wet- en regelgeving waar veel specifieke kennis en ervaring voor nodig is om deze bij te kunnen houden.

Als werkgever heeft u een spilfunctie in de pensioenregeling van uw werknemers die veel verantwoordelijkheden en risico’s met zich meebrengt.

Wij adviseren zowel werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds als werkgevers die de pensioenregeling vrijwillig kunnen onderbrengen of hebben ondergebracht.

Voor werkgevers bieden wij ondermeer de volgende diensten:

 • opzetten en wijzigen van pensioenregeling
 • second opinion pensioenregeling
 • harmonisatie- en compensatietrajecten
 • CAO/BPF werkingssfeeronderzoek
 • dispensatie van verplicht gestelde pensioenregeling
 • fusie/splitsing en pensioen
 • actuariële doorrekeningen van pensioen
 • pensioencommunicatie
 • beheer van pensioenregeling
 • (budgetneutrale) aanvullende pensioenregelingen
 • (budgetneutrale) generatiepact regelingen

Herziening pensioenstelsel

Gedurende een overgangsperiode van 4 jaar vanaf 2022 tot 2026 de transitie naar een nieuw pensioenstelsel afgerond moeten zijn. Binnen het huidige pensioenstelsel heeft ongeveer 70% van de werknemers als gevolg van de bestaande wetgeving een uitkeringsregeling op basis van middelloon.
In dit pensioensysteem verplicht de Pensioenwet de werkgever om de toekomstige pensioenuitkeringen ieder dienstjaar rentedragend te financieren.