• darkblurbg

Onafhankelijk pensioenadvies- en bemiddeling voor werkgevers. Uw aanspreekpunt voor het bedrijfspensioen.

De meeste werkgevers vallen onder een door de wet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval heeft u geen keuzevrijheid waar en op welke manier de verplichte pensioenregeling wordt ondergebracht.

Bovenop de verplicht gestelde basisregeling kan dan nog wel naar eigen vrijheid een excedent pensioenregeling worden getroffen.

Indien uw bedrijf niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt, heeft u de mogelijkheid een eigen pensioenregeling voor uw medewerkers te treffen. In dat geval heeft u veel vrijheid waar en op welke manier de pensioenregeling wordt ondergebracht.

Voor beide situaties moet het pensioen voldoen aan veel wet- en regelgeving waar veel specifieke kennis en ervaring voor nodig is om deze bij te kunnen houden.

Als werkgever heeft u een spilfunctie in de pensioenregeling van uw werknemers die veel verantwoordelijkheden en risico’s met zich meebrengt.

Wij adviseren zowel werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds als werkgevers die de pensioenregeling vrijwillig kunnen onderbrengen of hebben ondergebracht.

Voor werkgevers bieden wij ondermeer de volgende diensten:

 • opzetten en wijzigen van pensioenregeling
 • second opinion pensioenregeling
 • harmonisatie- en compensatietrajecten
 • CAO/BPF werkingssfeeronderzoek
 • dispensatie van verplicht gestelde pensioenregeling
 • fusie/splitsing en pensioen
 • actuariële doorrekeningen van pensioen
 • pensioencommunicatie
 • beheer van pensioenregeling
 • (budgetneutrale) aanvullende pensioenregelingen
 • (budgetneutrale) generatiepact regelingen

Kerncijfers

Fiscale pensioencijfers

Premie Pensioenstaffels vanaf 2019

Wettelijke minimum AOW franchises pensioen en lijfrente 2020

Pensioen
Standaard AOW Franchise 2020
€ 14.167,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.
€ 16.030,- enkelvoudig gehuwd, eindloon.
Witteveen 10/7
€ 15.178,- enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.

Overige AOW Franchise 2020 (voor premievrije pensioenregelingen in eigen beheer)
• € 28.333,- gehuwd met maximale toeslag, middelloon en beschikbare premie.
• € 32.060,- gehuwd met maximale toeslag, eindloon.
• € 20.837,- ongehuwd, middelloon en beschikbare premie.
• € 23.578,- ongehuwd, eindloon.

Lijfrente
€ 12.986,- vaste franchise lijfrente/banksparen

Berekening en rekenvoorbeeld pensioengrondslag

Maximaal pensioengevend salaris 2020 € 110.111,--

 
Pensioengevend fulltime salaris € 50.167
AOW franchies € 14.167
Pensioengrondslag fulltime € 36.000
Parttime % 80%
Parttime salaris € 40.133,60
Parttime franchise € 11.333,60
Pensioengrondslag parttime € 28.800
 
Belangrijkste pensioenbedragen verschillen 2019 2020
Franchise middelloon en beschikbare premie € 13.785 € 14.167
Franchise eindloon € 15.599 € 16.030
Franchise Witteveen 100/70 € 14.770 € 15.178
ANW € 15.496 € 15.814
SV-loongrens (tevens WIA grens) € 55.972 € 57.814
Max. pensioengevend loon € 107.593 € 110.111
AOW gehuwde € 10.339 € 10.625
AOW alleenstaande € 15.156 € 15.627

Factoren individuele waardeoverdrachten

De overdrachtswaarde van middelloon- en eindloonpensioenen van werknemers die bij een pensioenfonds deelnemer zijn geworden, worden berekend op basis van wettelijk vastgestelde rente- en sterftefactoren.

 
Belangrijkste factoren individuele waardeoverdracht, lft. 68 2019 2020
Rekenrente 1,577% 0,290%
Sterfte GBM/V 2005-2010 GBM/V 2010-2015
Leeftijdsterugstelling OP M-5, V-3 M-5, V-3
Leeftijdsterugsstelling partner V-1, M-3 V-1, M-3
Kosten 0% 0%

Door de sterke daling van de rekenrente en lichte stijging van de levensverwachting betekent het dat de overdrachtswaarde in 2020 aanzienlijk hoger zal zijn ten opzichte van 2019. Hierdoor is de kans op bijbetaling i.v.m. waardeoverdracht ook gestegen.

Werknemers die na 1 januari 2015 uit dienst zijn gegaan hebben op grond van Pensioenwet het recht om alle pensioenen die bij de vorige werkgever zijn opgebouwd sinds 8 juli 1994 over te dragen naar de nieuwe werkgever. Bij een baanwisseling of einde van de deelneming is de pensioenuitvoerder verplicht om na een verzoek van de gewezen deelnemer aan waardeoverdracht mee te werken. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.