• darkblurbg

Inkomensverzekeringen

Een niet te onderschatten risico voor het bedrijf zijn de risico's bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. In een pensioenregeling wordt in de meeste gevallen het pensioen doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. De betere pensioenregelingen kennen ook een arbeidsongeschiktheidspensioen zodat het inkomen bovenop de WIA het inkomen wordt aangevuld. Er zijn veel situaties denkbaar waarin werknemers hier in de praktijk op achteruit kunnen gaan. De WIA-excedent verzekering en WGA-hiaat verzekering zijn de belangrijkste mogelijkheden om de inkomensrisico's voor uw werknemers te verzekeren.

De eerste twee jaar van ziekte valt niet onder arbeidsongeschiktheid en geldt een wettelijke loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Dit financiële risico van de werkgever kan worden afgeschermd middels een verzuimverzekering.

Ziekteverzuimverzekering

In artikel 7:629 BW is opgenomen dat gedurende 104 weken minimaal 70% per 52 weken wordt doorbetaald in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling. Vanuit veel CAO's is echter geregeld dat het eerste jaar 100% wordt doorbetaald.