• darkblurbg

Pensioencommunicatie

78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de helft van de werknemers zich op dit moment niet bewust of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt. Dit blijkt uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd in de zomer van 2019 onder een representatieve groep van ruim 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend in loondienst.

Uit een eerder onderzoek van Nibud in 2017 bleek dat 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. Daarnaast hebben veel life-events een impact op het pensioen. Indien u als werkgever een collectieve pensioenregeling heeft dient u in het kader van de 'Wet Pensioencommunicatie' hier actief in op te treden. Als werkgever dient u erop toe te zien dat werknemers over de juiste en relevante pensioeninformatie beschikken die bovendien de werknemers ook tijdig bereikt. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe werknemer in dienst komt dient u de regeling uit te kunnen leggen. Ook kunnen er bijvoorbeeld vragen zijn over het pensioen bij overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de praktijk blijkt de Pensioen123 die pensioenuitvoerders verplicht hanteren hiervoor niet geschikt. Hiervoor bieden wij verschillende oplossingen zoals:

  • collectieve pensioenpresentaties
  • individuele pensioengesprekken

Financieel advies werknemers