• darkblurbg

DGA Pensioen

Veel ondernemers denken dat de onderneming straks hun pensioen is. Maar wat indien het bedrijf onvoldoende opbrengt bij verkoop?
Tot 1 juli 2017 bestond de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In feite was er geen sprake van een daadwerkelijke pensioenopbouw maar van belastinguitstel. Tegenover de pensioenvoorziening stonden veelal te weinig liquide middelen voor de toegezegde aanspraken.

Fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden oudedagsvoorziening DGA's:

  1. Verzekerde DGA pensioenregeling
  2. Lijfrenteregeling

1. Verzekerde DGA pensioenregeling

Indien u als DGA vanuit de BV een pensioenregeling wilt treffen kan dat alleen via een verzekeraar. De loonbelasting wet staat geen andere pensioenuitvoerder toe. Doordat een DGA op enkele uitzonderingen na niet onder de Pensioenwet kan de verzekeraar gezondheidsvragen stellen en een gezondheidskeuring vragen.
Hoewel de wetgever toestaat dat DGA's bij verzekeraars een eindloon- of middelloon pensioenregeling kunnen afsluiten, bieden pensioenverzekeraars alleen een beschikbare premieregeling.
Dezelfde garantie als een middelloon/eindloon pensioen is dus niet mogelijk. In de nieuwe pensioenwetgeving zijn deze pensioenvormen ook komen vervallen en kunnen alleen bestaande uitkeringsregelingen worden voortgezet. Wel kan meer zekerheid worden verkregen door het kapitaal met minder risico of volledige garantie op te bouwen en/of tussentijds de rente in de afbouwfase vast te zetten.

De verzekerde pensioenregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst die de DGA als werknemer heeft met zijn BV als werkgever. Vanuit de BV wordt een pensioentoezegging voor de DGA als werknemer gedaan en de premies/kosten al dan niet met een eigen bijdrage ingehouden via de loonadministratie.

Stel uw vraag